Firmamız ağırlıklı olarak;
 • Sanayi yapıları
  • Atölyeler
  • Depolar
  • Geniş açıklıklı fabrikalar
 • Tarımsal yapılar
  • Büyükbaş hayvan çiftlikler
  • Küçükbaş hayvan çiftlikleri
  • Seralar
 • Silolar

Tasarlar ve hayata geçirir.